WYBÓR OFERENTA – REKLAMA OUTDOOR


Informujemy, że wybrano wykonawcę na realizację zamówienia w ramach zapytania ofertowego 2/2017, tj. firmę Visual Effect Sebastian Pawlica.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.


WYBÓR OFERENTA – REKLAMA W SIECI


Informujemy, że wybrano wykonawcę na realizację zamówienia w ramach zapytania ofertowego 4/2017, tj. firmę Balance Polska Sp. z o.o.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.


WYBÓR OFERENTA – REKLAMA W PRASIE


Informujemy, że wybrano wykonawcę na realizację zamówienia w ramach zapytania ofertowego 3/2017, tj. firmę Polska Press Sp. z o.o.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.